گزارشی کوتاه از جلسۀ ١٨ هیأت‌مدیره
تاریخ انتشار : یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩ ١٦:٠٠:٠٠ - تعداد مشاهده : ١١٧٥

هجدهمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ در ساعت ۰۸:۰۰ پس از قرائت قرآن کریم تشکیل شد.

ـ جناب آقای دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، گزارشی از پیگیری اظهارات جناب آقای حسن نوروزی، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، علیه دستگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری در دادسرای ویژۀ روحانیت با حضور دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز را به آگاهی هیأت‌مدیره رساندند.

ـ اعلام شد جذب بیش از هفت هزار نفر کارآموز توسط مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه در مغایرت با سیاست‌های رئیس محترم قوۀ قضاییه که صراحتاً ازدیاد وکلا را موجب فساد دانسته است می‌باشد و باتوجه‌به اینکه مرجع قانونی تعیین تعداد کارآموز، کمیسیون مادۀ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری است، از ریاست محترم قوۀ قضاییه درخواست می‌شود نسبت به جلوگیری از این اقدام فراقانونی، که بدون توجه به وضعیت اشتغال وکلای جوان و واقعیت‌های موجود صورت پذیرفته است، اقدام نمایند.

ـ دربارۀ همایش اسکودا در تهران به تاریخ سوم مهرماه تبادل نظر شد. اصل ضرورت برگزاری این نشست باتوجه‌به اوضاع‌واحوال پیش‌آمدۀ ناشی از کناره‌گیری جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا بررسی گردید.

ـ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز «آیین‌نامۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه و نحوۀ فعالیت و ادارۀ آن» را در ۲۴ ماده و ۲ تبصره تصویب کرد.

ـ به گزارش رئیس محترم کانون، جلسۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه با حضور خود ایشان و آقایان حجتی و دکتر اشرافی برگزار و فهرست اعضای پیشنهادی کمیتۀ پارلمانی کمیسیون ارتباط با قوای‌سه‌گانه جهت طرح در هیأت‌مدیره ارائه شد.

ـ آقایان حسن سلیمانی (نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در ادوار چهارم، ششم، هفتم و دهم)، سیّدابراهیم امینی (نایب‌رئیس مجلس و همچنین نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دورۀ ششم)، عبدالرضا مرادی (نمایندۀ دورۀ هشتم مجلس شورای اسلامی) و علی اسلامی‌پناه (نمایندۀ دورۀ هشتم مجلس شورای اسلامی) به‌عنوانِ اعضای کمیتۀ پارلمانی کمیسیون روابط با قوای سه‌‌گانه برگزیده شدند.

ـ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز اعضای کمیسیون‌های روابط‌عمومی، حمایت و انتشارات را برگزید.

شایان ذکر است که مشروح مذاکرات و مصوبات متعاقباً به‌صورتِ رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ به پایان رسید.

گزارش از: دبیرخانۀ هیأت‌مدیرۀ

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز