زمان و نحوه ثبت نام  درخواست پروانه

مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

 لطفا دقت شود ثبت نام را براساس هر کدام از بندهایی که واجد شرایط هستید انجام شود، از ثبت نام اشتباه در تشخیص بندهای مختلف ماده ٨ جدا خودداری شود.

 (ارسال مدارک جهت تشکیل پرونده ظرف ٤٨ ساعت از زمان ثبت نام اینترنتی)

 متقاضیان می بایستی دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

 بند ب ماده ٨

 به موجب بند ب ماده ٨ لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري به کساني که داراي دانشنامه ليسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضائي داشته باشند و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد پروانه وکالت از طرف کانون وکلاء داده می شود.


بند ج ماده ٨

 به موجب بند ج ماده ٨ لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يک دوره کامل نمايندگي که داراي ليسانس قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و ٥ سال سابقه کار قضائي در محاکم باشند، پروانه وکالت اعطاء می شود.


 
بند د ماده ٨

 « لیسانس حقوق، یا گواهی سطوح عالی حوزه با ٥ سال سابقه حقوقی مستمر یا ١٠ سال متناوب و بازنشستگی با ٣٠ سال خدمت دولتی »

  - به موجب بند « د » ماده ٨ لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري به کليه کساني که داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ٥ سال سابقه کار متوالي يا ١٠ سال متناوب در سمت های حقوقي در دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و نهاد ها و نيروهاي مسلح باشند و بعد از اجراي اين قانون با داشتن ٣٠ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعايت شرط سني با انجام نصف مدت مقرر کارآموزي (نه ماه)  پس از قبولی در امتحان اختبار، پروانه وکالت از طرف کانون وکلاء داده می شود.

  لازم به توضيح است که اين متقاضيان بايد داراي تمام شرايط فوق باشند در غير اين صورت مشمول اين ماده نخواهند شد (ليسانس حقوق يا گواهي سطوح عالي حوزه علميه قم + ٥ سال مستمر يا ١٠ سال متناوب کارشناس حقوقي مستند به احکام کارگزيني (بعد از اخذ مدرک لیسانس) + بازنشستگي با ٣٠ سال خدمت واقعي).

  متقاضیان بند ((د)) در صورتی می توانند ثبت نام کنند که آخرین حوزه فعالیت شان (یاحکم بازنشستگی )مربوط به استان های تحت شمول کانون مرکز باشد.

متقاضیان بند ((د)) می بایستی اول حکم بازنشستگی خود را اسکن نمایند.و پس از تائید حکم بازنشستگی می تواند مراحل ثبت نام را در مدت مقرر انجام دهد.تبصره یک ماده ٨

 به موجب تبصره یک ماده ٨ لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري کليه کساني که داراي ليسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آنها از دروس حوزوی و دانشگاهی بوده و حداقل دو سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می باشند ولی پس از احراز شرایط و قبولی در اختبار، به آنها پروانه وکالت پایه یک از طرف کانون وکلاء داده می شود. در این ‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانۀ وکالت جزء خدمت محسوب نمی شود.

 

 

«زمان ثبت نام یا پذیرش درخواست»

 

ردیف

فصل

ماه

روز

١

بهار

فروردین

٢٠ الی ٣٠

٢

تابستان

تیر

٢٠ الی ٣٠

٣

پاییز

مهر

٢٠ الی ٣٠

٤

زمستان

دی

٢٠ الی ٣٠

 

 

 

  

 

 

 

 

«هزینه ثبت نام»

 

  هنگام ثبت نام (اینترنتی ) نصف هزینه ثبت نام و بعد از تصویب صدور پروانه ، نصف دیگر آن به صورت اینترنتی پرداخت می گردد.

لطفا دقت شود ثبت نام  براساس هر کدام از بندهایی که واجد شرایط هستید انجام شود از ثبت نام اشتباه در تشخیص بندهای مختلف ماده ٨ جدا خوداری شود. (ارسال مدارک جهت تشکیل پرونده ظرف ٤٨ ساعت از زمان ثبت نام اینترنتی)


سایر توضیحات:

 الف- مدارک مورد نیاز جهت ارسال پستی:( حداکثر ٤٨ ساعت از زمان ثبت نام اینترنتی)

 برابر با اصل مدارک از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

  پرینت کلیه فرم ها و مدارک درخواستی را در برگ    تهیه فرمایید.

  لازم است بعد از انجام ثبت نام اینترنتی ، اسکن از اصل مدارک درخواستی و ارسال الکترونیکی آن ، مدارک مورد نیاز به ترتیب ذیل « از زیر به رو » مرتب نموده و منگنه نمائید:

  ١. تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه(به ترتیب شماره صفحه به طوری که صفحه اول در زیر قرار گیرد و به همین ترتیب تا آخرین صفحه شناسنامه «از زیر به رو» )

  ٢. تصویر برابر با اصل کارت ملی «پشت و رو»

  ٣. تصویر برابر با اصل کارت پایان  خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان (کارت جدید سیستم هوشمند یا ارائه رسید درخواست تعویض کارت از دفاتر پلیس +١٠)

  ٤. تصویر برابر با اصل دانشنامه لیسانس

  ٥. مدارک حاکی از قطع رابطه استخدامی و احکام و ابلاغ های قضائی از بدو استخدام تا پایان آن (برای متقاضیان بند ب ) و گواهی نمایندگی مجلس از کارگزینی مجلس شورای اسلامی ( برای متقاضیان بند ج ) و حکم بازنشستگی ، گواهی حسن انجام کار و احکام سوابق حقوقی ( برای متقاضیان بند دال )

  ٦. عکس جدید پرسنلی رنگی (تمام رخ - زمینه روشن - سه در چهار) به تعداد ١٠قطعه (عکس آقایان با کت و عکس خانم ها با حجاب کامل)

 

 ٧. فرم تقاضای پروانه  پس از ثبت نام اینترنتی و تهیه نسخه چاپی از آن ، به صورت جداگانه به ترتیب صفحات از پایین به بالا منگنه شود.(با موارد قبل منگنه نشود) همچنین بندهای ٤ الی ٧ (موارد تصریح) فرم مزبور را با خودکار آبی، عیناً در کادر مربوطه نوشته و امضاء نمائید.

  ٨. فرم شماره ٨  ( شرح مدارک مورد نیاز ثبت نام ) که به همراه فرم تقاضای پروانه  چاپ می شود را به دقت مطالعه نموده، ضمن درج علامت در مقابل موارد ذکر شده در فرم ، تکمیل و با درج تاریخ ، امضاء نمایید.

  ب- نحوه ترتیب و تنظیم مدارک:

  مدارک فوق به ترتیب زیر از پایین به بالا مرتب و در پاکت پستی    قرار گیرد(دقت شود از تا کردن مدارک جدا پرهیز شود):

  ١-مدارک مورد نیاز موضوع ( بند الف - موارد ١ الی ٦ ) به ترتیبی که مرتب و منگنه نموده اید.

  ٢-فرم تقاضای پروانه که پس از ثبت نام اینترنتی نسخه چاپی آن را دریافت و به ترتیب صفحات از پایین به بالا مرتب و منگنه نموده اید.

  ٣-فرم شماره ٨

  ٤-فتوکپی شناسنامه ، کارت ملی و دو قطعه عکس (اضافه بر ١٠ قطعه عکس قبلی) که به ترتیبی که قبلاً ذکر شده است مرتب و منگنه نمایید.

 

 ج - شیوه ارسال مدارک:

  مدارک فوق را حداکثر ظرف ٤٨ ساعت از زمان ثبت نام اینترنتی صرفا از طریق پست پیشتاز با ذکر نام و نام خانوادگی و قید عبارت (مخصوص متقاضیان ماده ٨ پروانه وکالت) بر روی پاکت ارسالی به نشانی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پلاک ٣، کانون وکلای دادگستری مرکز کدپستی ١٥١٤٩٣٤٤١١ طبقه سوم ، واحد صدور پروانه ارسال شود.

  تذکر :  رسیدگی به مدارک بر اساس تاریخ وصول و تکمیل مدارک، صورت خواهد پذیرفت. بنابراین متقاضیانی که در ارسال تسریع نمایند در اولویت رسیدگی به مدارک خواهند بود. و کسانی که ظرف مدت مقرر نسبت به ارسال مدارک اقدام ننمایند ثبت نام آنان ، و انجام مراحل اداری با ثبت نام کنندگان فصل آتی انجام می پذیرد.

 

  د- انتخاب شهر:

   شما می توانید حد اکثر چهار شهر را در حوزه کانون مرکز پیشنهاد دهید.

   تعیین شهر محل اشتغال با هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد.

کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت.

  

  ه - اعلام نتیجه:

 پس از ثبت نام اینترنتی ، ارسال مدارک و بررسی شرایط قانونی از سوی کانون در صورتی که نقصی وجود نداشته باشد درخواست ها رسیدگی خواهد شد و متعاقباً و با اعلام قبلی از طریق ارسال پیام کوتاه ، استعلامات از طریق سایت کانون در دسترس قرار خواهد گرفت.

  به مراجعات حضوری و تماس های تلفنی پاسخ داده نخواهد شد.