جهت دریافت فایل راهنمای ثبت نام متقاضیان پروانه وکالت (ماده 8 - بدون آزمون) اینجا کلیک کنید جهت ورود به مرحله اول ثبت نام اینجا کلیک کنید و جهت ورود به مرحله دوم ثبت نام اینجا کلیک کنید
1395/10/20 09:01:25
جهت دریافت فایل راهنمای نحوه ی تمدید پروانه اینترنتی (مخصوص کارآموزان وکالت) اینجا کلیک کنید و جهت مشاهده سایر توضیحات مربوطه، به اطلاعیه مندرج در سایت کانون مرکز مراجعه نمایید.
1395/08/01 16:15:30
جهت دریافت فایل راهنمای نحوه درخواست کارت هوشمند وکلا اینجا کلیک کنید
1395/07/14 14:59:53
(مخصوص متقاضیان ماده 8 - بدون آزمون ورودی) جهت دریافت استعلام ها و همچنین اطلاع از وصول پاسخ استعلام های متقاضیان پروانه کارآموزی یا وکالت اینجا کلیک کنید جهت دریافت فایل راهنما اینجا کلیک کنید
1395/05/24 11:44:45